દાહોદ જિલ્લામાં ગ્રામ પંચાયત ચુંટણીની તડામાર તૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ ચુંક્યો છે.

દાહોદ તા.૧૮ દાહોદ જિલ્લામાં ગ્રામ પંચાયત ચુંટણીની તડામાર તૈયારીઓને આખરી ઓપ અપાઈ ચુંક્યો છે. વહીવટી તંત્ર,…