સફરોશીકી તમન્ના અબ હમારે દિલમૈ હૈ,દેખના હૈ કી ઝોર કિતના બાઝુએ કાતિલમૈ હૈ નો હુંકાર(કેપ)

દાહોદ દાહોદ શહેર ભાજપની અૈતિહાસિક બૃહદ કારોબારીમાં 550 કાર્યકરો ઉમટી પડ્યા(હે)વર્ષોથી અદ્યક્ષની જવાબદારીમાં છુ ,ક્યારેય આવી…