ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી ગુજરાત રાજ્ય શાખા દ્વારા ઓક્સિજન બેંક શરૂ કરવાના ઉમદા હેતુથી ઓક્સિજન કન્સનટ્રેટર વિતરણ સમારોહ

ઇન્ડિયન રેડ ક્રોસ સોસાયટી ગુજરાત રાજ્ય શાખા દ્વારા ઓક્સિજન બેંક શરૂ કરવાના ઉમદા હેતુથી ઓક્સિજન કન્સનટ્રેટર વિતરણ સમારોહ ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી દેવ વ્રત આચાર્ય સાહેબ ના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયો હતો જેમાં આરોગ્ય વિભાગના અગ્ર સચિવ શ્રી મનોજ અગ્રવાલ તેમજ એન.આર.એચ.એમ ના મિશન ડાયરેક્ટર સુશ્રી રમ્યા મોહન મેડમ હાજર રહ્યા હતા ઈન્ડીયન રેડકોસસોસાયટી દાહોદ જિલ્લાના માંથી કે.એલ રામચંદાની, દિનેશભાઈ શાહ ડો ઈકબાલ હુસેન લેનવાલા, કમલેશ લીમ્બાચીયા હાજર રહ્યા હતા જેમાં દાહોદ જિલ્લા શાખા ને પાચ ઓક્સિજન કન્સનટ્રેટર આપવામાં આવ્યા

Share this with

Leave a Reply

Your email address will not be published.